Apakah Seorang Anak Akan Memberi Syafa’at untuk kedua Orangtuanya dan Ayah Kedua Orangtuanya – Fatawa Seputar Anak Muslim (3)

anak memberi syafaat orangtuanya

Makkah al-mukarramah (14/06/1437H).

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary

Sumber:

Al-fatawa At-tifl Al-muslim, dari Syeikh Abduz Aziz bin Abdillah bin Baz, Syeikh Muhammad bin shalih al-utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, Syeikh bin fauzan al-fauzan dan lajnah daimah lil iftah, dikumpulkan oleh Yahya bin said ali salwan, hal : 11, penerbit dar qosam

No comments

Pertanyaan: Apakah seorang anak kecil apabila meninggal dunia pada usia 1 tahun dapat memberi syafaat bagi kedua orang tuanya dan juga ayah dari kedua orang tuanya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Rasul-Nya, keluarga dan para sahabatnya… wa ba’du:

Allah akan menjadikan anak tersebut bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya, adapun syafaat untuk ayah dari kedua orang tuanya, maka hanya Allah yang Mengetahui hal itu.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita, Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Rasul-Nya.

Fatawa al-lajnah ad-daimah (3/343).

Demikian semoga bermanfaat, tidak lupa kami mengucapkan Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan benar sampai hari zaman,,,,

(Kami terjemahkan dari kitab : Al-fatawa At-tifl Al-muslim, dari Syeikh Abduz Aziz bin Abdillah bin Baz, Syeikh Muhammad bin shalih al-utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, Syeikh bin fauzan al-fauzan dan lajnah daimah lil iftah, dikumpulkan oleh Yahya bin said ali salwan, hal : 11, penerbit dar qosam).

Bersambung insyaAllah ta’ala…

Alih bahasa, al-faqir illah
Hamidin as-sidawy, Abu harits
Makkah al-mukarramah (14/06/1437H).

Tags

Tentang Penulis

Hamidin As-Sidawy Al-Atsary

Berikan komentar anda