Fatawa Seputar Anak Muslim (19) : Anak Cacat dan Ridha dengan Qodha dan Qodar

anak yang cacat

Makkah al-mukarramah (22/07/1438 H).

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary

Sumber:

Al-fatawa Ath-thifl Al-muslim, dari Syeikh Abduz Aziz bin Abdillah bin Baz, Syeikh Muhammad bin shalih al-utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, Syeikh bin fauzan al-fauzan dan lajnah daimah lil iftah, dikumpulkan oleh Yahya bin said ali salwan, hal : 28, penerbit dar qosam

No comments

PERTANYAAN : Apakah hukum menggunakan sebagian ungkapan yang diucapkan oleh salah satu dari kedua orang tua anak yang cacat sebagai dalil atas taqdir?

JAWABAN : Tidak ada larangan untuk mengucapkan kepada anak cacat dengan sesuatu yang bisa meringankan kesedihannya.

Demikian pula tidak mengapa salah seorang dari mereka berkata kepada manusia, semisal, ini adalah taqdir Allah dan ciptaan-Nya. Tidak ada yang bisa menolak apa yang ditaqdirkan, kami ridha dengan ketentuan-Nya, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, Allah telah menentukan dan apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat dan tidak ada yang dapat menolak ketentuan-Nya, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, berbeda-beda di antara makhluk-Nya supaya diketahui nikmat-Nya dan orang-orang yang sehat mensyukurinya serta mengakui karunia-Nya atas mereka, maka kedua orang tualah yang terkadang mengalami kesedihan di saat anak cacat lagi kurang ini dilahirkan, akan tetapi diwajibkan untuk ridha terhadap ketentuan Allah dan haram bagi keduanya untuk menentang Allah dalam penciptaan dan merasa benci atas pemberian-Nya, hendaklah bersabar dan mengharap pahala yang besar dari Allah atas kekuatannya di dalam menanggung atas gangguan, kelelahan dan kecapean, yang di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak sekali.

Demikian semoga bermanfaat, tidak lupa kami mengucapkan Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan benar sampai akhir zaman,,,,

(Kami terjemahkan dari kitab : Al-fatawa Ath-thifl Al-muslim, dari Syeikh Abduz Aziz bin Abdillah bin Baz, Syeikh Muhammad bin shalih al-utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, Syeikh bin fauzan al-fauzan dan lajnah daimah lil iftah, dikumpulkan oleh Yahya bin said ali salwan, hal : 28, penerbit dar qosam).

Bersambung insyaAllah ta’ala…

Alih bahasa, al-faqir ilallah
Hamidin as-sidawy, Abu harits
Makkah al-mukarramah (22/07/1438 H).

Tentang Penulis

Hamidin As-Sidawy Al-Atsary

Berikan komentar anda