Untuk Siapakah Pahala Kebaikan Seorang Anak Kecil ? – Fatawa Seputar Anak Muslim (4)

pahala kebaikan seorang anak kecil

Makkah al-mukarramah (14/06/1437H).

Ditulis oleh: Admin

Sumber:

Al-fatawa At-tifl Al-muslim, dari Syeikh Abduz Aziz bin Abdillah bin Baz, Syeikh Muhammad bin shalih al-utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, Syeikh bin fauzan al-fauzan dan lajnah daimah lil iftah, dikumpulkan oleh Yahya bin said ali salwan, penerbit dar qosam

No comments

Pertanyaan: Apakah pahala amalan seorang anak yang belum baligh berupa shalat, haji, dan membaca Al Qur’an semuanya untuk kedua orang tuanya atau dihitung untuk dia saja?

Jawaban: Amal perbuatan (baik) seorang anak yang belum baligh, pahalanya untuk dia bukan untuk kedua orang tuanya dan lainnya, akan tetapi kedua orang tuanya mendapat pahala atas pengajarannya terhadap anaknya, dan juga atas bimbingannya menuju kebaikan serta bantuannya terhadap dia. Sebagaimana telah disebutkan dalam shahih muslim dari Ibnu Abbas –Semoga Allah meridhai keduanya- bahwasanya seorang perempuan mengangkat seorang anak kepada Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa sallam pada saat menunaikan haji wada’, dia berkata: Wahai Rasulullah ! Apakah anak ini boleh berhaji? Beliau menjawab: ya, dan kamu mendapat pahala.

Nabi Shallallaahu’alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa pahala haji tersebut untuk anak itu, adapun ibunya mendapatkan pahala atas hajinya bersamanya.

Dan demikian pula selain ayah, seseorang akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia perbuat berupa mengajari anak yatim yang ia meliki, atau kerabat atau pembantu dan lain sebagainya dari kalangan manusia. Berdasarkan hadits Nabi Shallallaahu’aihi wa sallam : “Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”. (HR. Muslim di dalam shahihnya).

Dan juga karena hal tersebut termasuk kategori tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan Allah yang akan memberi pahala atas semua itu.

Syeikh Ibnu Baz (Fatawa islamiyah: 4/526).

Demikian semoga bermanfaat, tidak lupa kami mengucapkan Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan benar sampai hari zaman,,,,

(Kami terjemahkan dari kitab : Al-fatawa At-tifl Al-muslim, dari Syeikh Abduz Aziz bin Abdillah bin Baz, Syeikh Muhammad bin shalih al-utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, Syeikh bin fauzan al-fauzan dan lajnah daimah lil iftah, dikumpulkan oleh Yahya bin said ali salwan, penerbit dar qosam)
Bersambung insyaAllah ta’ala…

Alih bahasa, al-faqir illah
Hamidin as-sidawy, Abu harits
Makkah al-mukarramah (14/06/1437H).

Tentang Penulis

Admin

Berikan komentar anda