Apakah Keistimewaan ‘Asyura Dan Muharram?

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 17 November 2013 No comments

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan Salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi kita, Muhammad penutup para Nabi dan utusan. Dan juga kepada keluarga serta para sahabatnya. Amma ba'du: Sesungguhnya Bulan Allah, Muharram adalah bulan yang agung lagi…

Selengkapnya