Fatwa Manasik Haji & Umrah Untuk Wanita

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 10 Oktober 2013 1

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam selalu teruntukkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa ‘ala alihi wa sallam, keluarga dan pengikut mereka yang setia sampai hari kiamat. Berikut ini kumpulan Fatwa Manasik Haji Untuk Wanita yang mulia Syaikh Abdul…

Selengkapnya

Berhati-hati Dalam Berfatwa – Cerminan Ulama Salaf

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 28 Juni 2013 No comments

Sesungguhnya keutamaan dan kedudukan fatwa dalam syariat yang mulia ini sangatlah agung bagi ahlinya, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama Islam untuk menjadi seorang mufti (pemberi fatwa). Fatwa yang dikeluarkan oleh orang tidak mumpuni memberikan…

Selengkapnya