Tambahan Lemah dalam Kitab Silsilah Al-Ahadits Ash-shahihah

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 27 Januari 2016 No comments

Tambahan Lemah dalam Kitab Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah (Karya Syeikh Al-albany Semoga Allah merahmatinya) Tambahan dari hadits Jabir –semoga Allah meridzainya- : وكل ضلالة في النار "Dan setiap kesesatan adalah dinerakah". Aku (Syeikh al-bany) berkata : diriwaytkan oleh ibnu Mubarak, dalam…

Selengkapnya