25 Butir Dalam Berkhidmah Untuk Jama’ah Haji

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 29 Oktober 2013 No comments

Segala puji Bagi Allah. Shalawat dan Salam kami haturkan kepada yang tidak ada Nabi lagi setelahnya. Amma ba'du: Sesungguhnya para jama'ah haji adalah utusan Allah dan para tamu-Nya 'Azza Wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda :”orang yang…

Selengkapnya

Fatwa Manasik Haji & Umrah Untuk Wanita

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 10 Oktober 2013 1

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam selalu teruntukkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa ‘ala alihi wa sallam, keluarga dan pengikut mereka yang setia sampai hari kiamat. Berikut ini kumpulan Fatwa Manasik Haji Untuk Wanita yang mulia Syaikh Abdul…

Selengkapnya

Kesalahan-kesalahan Umum dalam Ibadah Haji

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 9 Oktober 2013 No comments

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik hingga hari kemudian. Ibadah haji merupakan ibadah yang agung.…

Selengkapnya