Sebab Penamaan Beberapa Surat Dalam Al Qur’an Al Karim ( Bag. 1 )

Ditulis oleh: Ummu Fayha Anisah 4 Desember 2013 1

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya;, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman,…

Selengkapnya