Bacaan dalam Shalat Isya – Silsilah Sunnah yang Terlupakan (20)

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 15 Maret 2016 No comments

Hadits yang pertama tentang bacaan dalam shalat isya Nabi Shallallahu alaihi wassalam : 1. Dari Abi Rafi' ia berkata: Aku shalat Isya bersama Abu Hurairah –semoga Allah meridhainya- maka beliau membaca "Idzas samaaun Syaqqat" kemudian sujud, maka aku katakan padanya:…

Selengkapnya