Sunnah Yang Terlupakan

Ditulis oleh: Abu Nawwaf Akhyar Rasyidi 8 Mei 2013 No comments

Segala puji bagi Alloh Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rosululloh shollallohu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa diatas sunnahnya. Diantara sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin adalah sunnah meluruskan shaf dalam shalat.…

Selengkapnya