Cara Termudah Menghafal Al-Quran Al-Karim

Ditulis oleh: Ummu Fayha Anisah 20 Mei 2013 1

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada penghulu para Nabi dan utusan, Nabi muhammad dan juga kepada keluarga serta para sahabatnya. (lebih…)

Selengkapnya