Sejarah Pembangunan Ka’bah Al-Musyarrafah & Perkembangannya

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 6 Juli 2013 No comments

Pembangunan Ka’bah Musyarrafah dan tanah haram serta ibadah manasik sangat erat kaitannya dengan nama sang kekasih Allah, Ibrahim dan putranya (Ismail) ‘alaihimassalam. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al qur'an Al karim. Al Hafidz Ibnu Katsir berkata: “Secara dhahir Al…

Selengkapnya

Kota Makkah Al-Mukarramah dan Keistimewaannya (2)

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 4 Juli 2013 No comments

Para pembaca yang budiman, ikhwati fillah…. tulisan ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu Kota Makkah Al-Mukarramah dan Keistimewaannya (1). Semoga bisa menambah ilmu kita semuanya. Selamat membaca. 8. Diharamkan berbuat ilhad (penyimpangan) di tanah haram Allah subhaanahu…

Selengkapnya

Kota Makkah Al-Mukarramah dan Keistimewaannya (1)

Ditulis oleh: Hamidin As-Sidawy Al-Atsary 2 Juli 2013 1

Segala puji hanya milik Allah, sholawat dan salam senantiasa teruntuk Nabi kita Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman, amma ba'du. Makkah Al-Mukarramah adalah tanda kesucian dan tempat tinggal yang suci. Negeri yang paling dicintai…

Selengkapnya